Ana Sayfa Haberler Yazılar Videolar Ödevler Oyunlar Dosya Resim Yarışma Forum
 
 » Menü
TARIH
    Inkilap Tarihi
    Atatürkçülük
    Tarih Öncesi ve ilkçag Tar.
    Islam Tarihi
    Genel Tarih Konulari
    Osmanli Tarihi
    Tarihte Kullanilan Takvimler
    Tarih Sözlügü

COGRAFYA
    Cografya Konulari
    Fiziki Cografya
    Beseri ve Ekonomik Cogr.
    Türkiye Cografyasi
    Ülkeler Cografyasi
    Matematik Cografya
    Siyasi Cografya
    Jeoloji
    Ünlü Cografyacilar
    Harita Bilgisi
    Cografi Uygulamalar
    Ülkeleri Canli Seyredin
    Cografya Siteleri
    Illerimizin Fotograflari
    Illerimizin Videolari
    Dünya Haritasi
    Turizm Rehberi

FELSEFE GRUBU
    Felsefe
    Sosyoloji
    Egitim Siteleri
    Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantik Terimler Sözlügü


» Gezelim-Görelim

» Eğlence Bölümü

» Ödev Arşivi
Tüm derslere ait
geniş ödev arşivi

» Istatistikler
Üyeler
Son Üye : cgrfy12
Bugün : 0
Dün : 0
Toplam Üye : 7664
Online Üyeler
 Online üye yok..
Sitede Aktif
Üye : 0
Ziyaretçi : 0
Toplam :
Site Sayaci
Iletisim
E-Mail : info@sosyalokulu.com
Online   Kişi

» İçerik İstatistikleri
 Toplam Dosya Sayısı : 235
 Toplam Makale Sayısı : 285
 Toplam Ödev Sayısı : 64
 Toplam Video Sayısı : 238
 Toplam Oyun Sayısı : 449
 Toplam Resim Sayısı : 149
 Toplam Haber Sayısı : 562

Jeolojik Devirler
» Jeolojik Devirler

 

Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan Dünya, günümüze kadar çeşitli devirlerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu devirlerin her birinde, değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür. Dünya'nın yapısını inceleyen jeoloji bilimi, jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılır.

 

 

1. İlkel Zaman (Prekambriyen): Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Yaklaşık 4 milyar yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:

 

     Ø Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı,

     Ø En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu,

     Ø İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır.

 

2. Birinci Zaman (Paleozoik): Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Birinci zaman yaklaşık 375 milyon sürmüştür. Bu devirde kıta çekirdekleri yeni kıvrımların eklenmesiyle büyümektedir. Bu devrin önemli olayları:

 

     Ø Kaledoniyen ve Hersiniyen kıvrımlarının oluşumu,

     Ø Karbon devrinde kömür yataklarının oluşumu,

     Ø İlk kara bitkilerinin ortaya çıkışı,

     Ø Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı,

     Ø Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolit ve trilobittir.

 

3. İkinci Zaman (Mesozoik): Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. İkinci zaman yaklaşık 160 milyon yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:

     Ø Ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi,

     Ø Kimmerid ve Avustrien kıvrımlarının oluşumu,

     Ø Türkiye'nin bulunduğu sahada Tetis jeosenklinali oluşmuştur,

     Ø İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinozordur.

 

4. Üçüncü Zaman (Tersiyer): Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Üçüncü zaman yaklaşık 63 milyon yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:

     Ø Kıtalar bugünkü görünümünü kazanmaya başlamıştır

     Ø Linyit havzalarının oluşumu,

     Ø Bugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye başlaması,

     Ø Alp kıvrım sisteminin gelişmesi,

     Ø Şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görülmesi,

     Ø Atlas ve Hint okyanuslarının oluşması,

     Ø Türkiye'nin ana yer şekillerinin gelişmesi,

     Ø Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nümmilit, hipparion, elephas ve mastadondur.

 

5. Dördüncü Zaman (Kuvaterner): Günümüzden 2 milyon yıl önce başlayan ve halen devam eden jeolojik zamandır. Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada buzullarla kaplanmıştır. Bu devrin önemli olayları:

     Ø İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması,

     Ø İnsanın ortaya çıkışı,

     Ø İstanbul ve Çanakkale boğazları ve Ege Denizi’nin oluşması,

     Ø Karadeniz'in Akdeniz'e bağlanması,

     Ø Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır.


Görüntülenme: 55117 kez