Naime Sultan Yalısı

Naime Sultan Yalısı

SON PRENSES YALILARI DA  OTEL OLUYOR

Hânedan mensuplarının yalılarıyla, saraylarıyla dolu olan Ortaköy’ün en güzel iki yalısı da artık otel olacak. Yandığı güne kadar ortaokul olarak kullanılan Nâime Sultan Yalısı ve hemen yanındaki Yüzme İhtisas Kulübü’nün kullandığı Hatice Sultan Yalısı otel yapılmak üzere 25 yıllığına kirâya verildi. Artık boğazın son prenses yalıları da otel oluyor.
                                                             

NÂİME SULTAN YALISI

Fehime Sultan’a âit olduğu zannedilen yalı, aslında Nâime Sultan’a âit. Sultan Abdülhamid Han, Gâzi Osman Paşa’nın oğluyla evlenen kızı Nâime Sultan’a, düğün hediyesi olarak vermişti bu yalıyı.

     1898 de Gazi Osman Paşa’nın oğlu Kemâlettin Bey ile evlenen 2. Abdülhamid Hân’ın 3. kızı Nâime Sultan, bu yalıya gelin gitmişti. Hânedân, yurt dışına sürgüne gönderilirken Nâime Sultan, yalısını eğitim amaçlı kullanılmak üzere devlete bıraktı.

     Osmanlı Hânedânının sürgününden sonra yalı, bir süre boş kaldı. 1926 dan 1933 e kadar Dârü’l-Eytâm (Yetim Yurdu), ve tütün deposu olarak da kullanılan yalı, 1933 te Gazi Osman Paşa Ortaokulu oldu.

ÖNCE YANGIN, SONRA OTOPARK

     Ortaköy’de yaklaşık 70 sene eğitim verdikten sonra, 2002 yılının temmuz ayında çıkan bir yangında kullanılamaz hâle geldiğinden, restore edilmeyi bekledi 7 yıl boyunca. İstanbul Kriminal Polis laboratuarı tarafından düzenlenen raporda “Okulun benzinle tutuşturulduğu” tespiti yapıldı. Suçlular ise hâlâ bulunamadı. 2003 yılında binâ, vâlilik vâsıtasıyla otopark olarak kullanılmak üzere İstanbul Trafik Vakfı’na kirâlandı. Okul bahçesi bir süre otopark olarak kullanıldı.

KİRÂLIK PRENSES YALISI

     Nâime Sultan Yalısı ve hemen yanındaki Hatice Sultan Yalısı, 28 Temmuz 2006 dan itibaren İl Özel İdâresi tarafından, turizm amaçlı kullanılması şartıyla satılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mürâcaat edildi. Her iki yalıya da toplam 100 milyon doların üzerinde fiyat biçiliyordu. Lâkin Kültür Bakanlığı, satışa izin vermedi. Bu yüzden aslına uygun restore edilmesi şartıyla otel olmak üzere her iki sultan yalısı da 25 yıllığına aylık 450.000 TL + KDV üzerinden Turkish Do&Co İkram Hizmetleri’ne kirâya verildi. 2002 Temmuz ayında yandıktan sonra 7 yıl boyunca restore edilmeyi bekleyen yalı nihâyet yangının 7. yıldönümünde yine temmuz ayında, kiraya verilerek restore edilmeye başlandı.

SARAYDA DOĞUM, SÜRGÜNDE ÖLÜM


     Sultan 2. Abdülhamid Hân’ın en güzel hanımı Bîdâr Kadınefendi’den doğan Nâime Sultan, babasının tahta çıktığı gün doğmuş, dolayısıyla Sultan Hamid o gün 2 kutlamayı birden kabul etmişti. Padişah oluşunu ve kızının doğuşunu.

     Nâime Sultan, batı mûsikisi dersi almıştı ve çok iyi piyano çalıyordu. Evlendikten sonra Ortaköy’deki yalısına yerleşen Nâime Sultan, eşine büyük bir aşkla bağlıydı. Lâkin eşinin zamanla ilgisizliği, genç prensesin sıhhatini bozmuş, ilaç kullanır duruma getirmişti. Sonradan ortaya çıktı ki; Kemâlettin Bey bir süredir, komşu yalıda oturan, Sultan 5. Murat’ın kızı Hatice Sultan’la mektuplaşıyor.

     Kemâlettin Paşa, Nâime Sultan’dan boşandırılıp, Sultan 2. Abdülhamid tarafından rütbeleri sökülerek Bursa’ya sürgüne gönderildi. 2 çocuğu olan Nâime Sultan ise İşkodra’lı Celâlettin Paşa ile evlendirildi.

     Cumhuriyetin kurulmasıyla Hânedân, yurtdışına sürgün edilince Nâime Sultan da evvelâ Fransa’ya, daha sonra da eşi ve 2 çocuğuyla birlikte, geçim sıkıntısı yüzünden, eşinin memleketi Arnavutluk’a gitti. Hiç olmazsa Arnavutluk’ta oturacak bir evleri vardı. Bir süre sonra Celâlettin Paşa vefât etti. Nâime Sultan artık tamâmen yalnız kalmıştı gurbet diyârında. Yanında 2 çocuğundan başka kimsesi yoktu.

     Yokluk, sefâlet, gurbet, vatan hasreti, yalnızlık, zaten hasta olan Nâime Sultan’ı yatağa düşürmüştü. 1944 teki komünist darbesi sırasında oturduğu evinden de kovulup sokağa atıldı. Ve 2. Dünya Savaşı yıllarında, Arnavutluk sokaklarında, yalnız ve çâresiz vefât etti.  

     Saraylarda başlayan bir hayat, sürgünde sona eriyordu. Odalarına, duvarlarına, aşk, ihânet, ıstırap ve entrikalar sinmiş Ortaköy’deki yalısı ise, yanarak, bütün yaşanmışlıklarıyla ve hâtırâlarıyla tarihe karıştı.

TEKER TEKER YOK OLAN PRENSES YALILARI

     Ortaköy’de bulunan prenseslere ait 6 yalıdan 5 i, 60 yıl içinde teker teker yanıp kül oldular. Geriye sadece biri kaldı: Hatice Sultan Yalısı.

     Sanki güzellik yarışmasına katılmış gibi yan yana duran bu 6 güzel prensesin 6 şâheser yalısı, artık hikâyeleriyle hâtırâlarıyla kitaplarda kaldı. Târihin karanlık koridorları arasında kaybolup gitti. İşte bu 6 prenses ve kaybolan yalılarının hazin öyküsü.

     Esmâ Sultan Yalısı (1. Abdülhamid’in kızı. Yalısı 1975 te yandı. Şimdi iskeleti kaldı. Kutlamalarda kiralanılarak kullanılıyor)

     Nâime Sultan Yalısı (2. Abdülhamid’in kızı. Yalısı 2002 de yandı. Şu an harâbe. Otel olmak üzere kiralandı)

     Hatice Sultan Yalısı (5. Murat’ın kızı. Günümüze kalan tek prenses yalısı. Yüzme İhtisas Kulübü’ne aitti. Otel olmak üzere kiralandı)

     Fatma Sultan Yalısı (5. Murat’ın kızı. 1975 yılında, köprü ayakları için yıktırıldı)

     Fehime Sultan Yalısı (5. Murat’ın kızı. Yalının izi bile kalmadı. Yanıp yok oldu)

     Zekiye Sultan Yalısı (2. Abdülhamid’in kızı. Reina’nın hemen sağında idi. Yerinde şu an Lido ve Shell deposu var)

     Hatice Sultan Yalısı (3. Mustafa’nın kızı. Yalısının ismi Neşetâbâd Kasrı idi. Sonraki yıllarda yanıp yok oldu)


Mahmut Sami Şimşek

   17.07.2009

 Yazan : admin | Okunma : 17661 |        Yorum ( 0 )