Niçin Coğrafya

Niçin Coğrafya


Strateji ve jeopolitik bilimin teorileri, coğrafi görüşlere dayanır. Tarihteki savaşlarda da ilk hedefler hep stratejik coğrafi konuma sahip yerler olmuştur. Bu gibi yerlerin savunulması,askeri taktik ve savaş alanlarının hazırlanması için bölgenin iklim şartlarını arazinin engebe durumunu, matematik ve özel konumunu iyi bilmek gerekmektedir. Bunların yapılabilmesi içinde jeomorfoloji, kartografya, klimatoloji gibi coğrafi bilgilere ihtiyaç vardır.
Sözgelimi Napolyon 420 bin kişilik ordusuyla, 24 Haziran 1812 de Moskova’ya sefere çıktığında sefil bir şekilde 50 bin kişiyle Fransa’ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu ağır yenilginin sebebi şiddetli kış şartlarıydı. Hatta Napolyon bu seferde “Rus ordularına değil, ağır kış şartlarına yenildik.” demişti. Gerçektende Napolyon bu sefere çıkarken, Doğu Avrupa’nın Kasım ve Aralık aylarındaki çetin kış şartlarını dikkate almamıştı. Coğrafi şartlar bakımından sefere çıkış zamanlamasını, bu ünlü Devlet adamı ve komutanı bile yanlış yapmış , büyük bir hezimete uğramıştı.
Benzer hataları II. Dünya savaşı yıllarında Rusya’ya saldıran Hittlerin yaptığı taktik yanlışı ve Enver Paşanın Sarıkamış Harekatında görmekteyiz.
1991 deki Körfez Savaşında Irak’a Güneyden saldırıya geçen ABD kuvvetleri, Irak’ta hakim rüzgarların Kuzeyden esmesi yüzünden Kimyasal silahlardan çıkan zehirli gazlara maruz kaldı. Bu askerler “Körfez Savaşı Sendromu” adı verilen hastalığa yakalanmışlardı.
ABD tankları, operasyonun başlamasından 4 gün sonra yağan yağmur nedeniyle Suudi Arabistan çöllerinde yarım metre çamura batmıştı.
Görüldüğü gibi Milletler arası ilişkilerde, harp sanatında,ülke yönetiminde özellikle devlet adamlarının ve yöneticilerinin hem ülkelerinin coğrafyasını, hem de Dünya coğrafyasını çok iyi bilmeleri gerekmektedir.
Atatürk “Ben askeri meseleleri olduğu gibi, siyasi meseleleri de haritadan mütalaa ederim” derken bu bilimin önemini vurgulamıştır.

Öğrencinin Dikkatine

İYİ VE KALICI BİR ÖĞRENME İÇİN;
Rahat ve aydınlık bir çalışma ortamı seçiniz
Kendinize göre haftalık bir çalışma programı hazırlayınız.
“Çok değil verimli çalışma” esasına uyunuz. Belli bir çalışma disiplini uygulayınız.
Kendinize bir hedef ve bu hedefe ulaşmak için zaman tespit ediniz.
Özellikle hobileriniz için boş zaman ayırınız.
Düzenli ve dengeli besleniniz.
Günde en az sekiz saat uyuyunuz.
Zaman zaman grup çalışması yapınız.
Anlayamadığınız hususları öğretmen ve arkadaşlarınıza sorunuz.
Çalışırken mutlaka not alınız, önemli yerlerin altını çiziniz.
Yatmadan önce konuları bir kez tekrar ediniz.
Çalışırken ihtiyaç duyacağınız kitap, defter ve diğer araçları çalışma masanızın üzerinde hazır bulunmalıdır. Çünkü çalışma anında bir dersin aracını aramanız dikkatinizi dağıtacaktır.
Önce kendinize çalışma programı yapınız ve bu program için bir süre tespit ediniz. Bu programda zayıf olduğunuz konuları özellikle belirleyiniz.
Program çalışmasından sonra çalışacağınız konu, bölge veya ülkeye aitbir haritayı atlasınızda bulunuz ve kısa bir ön inceleme yapınız.
Öğrenmenin kalıcı olması için “ yaparak öğrenme” esastır. Siz de bu esasa uyarak konuyla ilgili bir veya daha fazla sayıda dilsiz harita çiziniz. İçerisinde bilgi bulunmayan, yalnız sınırları gösteren taslak olarak çizilmiş haritalara dilsiz harita denir.
Bu ön çalışmalardan sonra ders kitabınızı, yardımcı kitaplarınızı açınız ve konuyu okumaya başlayınız.
Önemli bulduğunuz hususları not alınız ve altlarını renkli kalemle çiziniz. Bilgileri mümkün olduğu kadar maddeleştirerek özetleyiniz.
Konuda adı geçen yerleri hayal ediniz. Örneğin; Ağrı Dağı adını okuyunca hayalinizde bir Ağrı Dağı canlandırınız. Büyüklüğü, yükseltisinin ihtişamı yanında yamaçları boyunca lav akan veya üzeri sürekli karla kaplı,yamaçlarında koyun ve sığır sürüleri yayılan, kar çiçeklerinin ihtişamına renk kattığı bir Ağrı Dağı.
Adı geçen yerleri dilsiz harita üzerinde ayrı ayrı semboller kullanarak işaretleyiniz. “ Yurdumuzda Ağrı dağı, Çukurova, Kuş gölü, Yeşilırmak vardır” demek coğrafi anlamda bize bir şey kazandırmaz. “Yurdumuzda olan bunların yerlerini bilmemizdir. Bu ise “yaparak öğrenme” esası çerçevesinde ancak dilsiz harita çalışmasıyla mümkün olacaktır. Yerini bilmediğimiz bir coğrafi birimin özelliklerini iyi bir şekilde kavrayamayız, olaylar arasında bağlantı kuramayız.
Harita, şekil, diyagram, ve fotoğrafları dikkatle inceleyiniz, yorumlayınız. Verilen bazı bilgi ve rakamları kendi çizeceğiniz harita, şekil ve diyagramlarla kolay anlaşılır hale getiriniz.
Öğrendiklerinizle daha önce öğrendiğiniz konular, kavramlar, olaylar arasında bağlantı kurunuz.
Bu çalışmalardan sonra kitabınızı kapatıp defterinize yazdıklarınızı bir kez okuyunuz. Ayrıca dilsiz harita çalışmanızı, şekil ve diyagramları gözden geçiriniz.
Daha sonra kitabınızı açıp konuyla ilgili ödev ve değerlendirme sorularını cevaplandırınız.
Son olarak ek***lerinizi tespit ediniz. Yeni bir çalışma programının konularını belirleyiniz.
Anlayamadığınız hususları not alıp öğretmen ve arkadaşlarınıza sorunuz.
Yeni bir konuyu okumaya başlarken bir önceki konuyla ilgili notlarınızı bir kez okuyunuz.

EN İYİ VE KALICI ÖĞRENMENİN ANCAK SÜREKLİ TEKRAR VE “YAPARAK ÖĞRENME” ESASI ÇERÇEVESİNDE OLACAĞINI UNUTMAYINIZ. Görüntülenme: 4829 kez