Coğrafyacıların Dikkatine

Coğrafyacıların Dikkatine


Coğrafya insan ve tabiat olayları arasındaki ilişkileri araştıran ve açıklayan bir bilim dalıdır. İnsansız bir coğrafya düşünülemez.
İklim, bitki örtüsü, yer şekilleri gibi konular insanla aralarında Bağlantı kurulduğu zaman bu bilim dalına gerçek bir boyut kazandırır.
Depremin oluş nedenini araştırmak coğrafyanın konusu olmakla birlikte, depremin ortaya çıkartacağı zararlar ve korunma yolları da yine beşeri bir faktör olarak coğrafyanın konuları içinde yer almaktadır.
İnsanı yakından ilgilendiren ve genel kültür olarak da pek çok özellik kazandıran bu bilim dalının öğrencilere öğretiminde uygulanması gereken bazı metotlar vardır.
Ortaokuldan itibaren öğretimde bu metotlar izlendiği takdirde bu ders sıkıcı ve ezberci olmaktan çıkacak yapıcı ve kalıcı olabilecektir.

1- Coğrafya yer, ülke, dağ, tepe, göl gibi isimlerin bolca geçtiği bir derstir, ancak bu isimlerin gerekli gereksiz ezberletilmesi öğrencilerde bıkkınlık meydana getirmektedir.
Bu nedenle mümkün olduğunca gereksiz ezberden kaçınılmalıdır. Ders kitaplarımızda giderek yaygınlaşan grafikler ezberden uzaklaştırıcı metotlardan birisi olarak görülebilir.
2- Öğrencilere yönelttiğimiz sorular, onların derslere ve sınavlara nasıl hazırlanması gerekliliğinin en önemli unsurudur.
Ezberden kaçınıyorsak bunu sorularımızla da ispatlamalıyız. Öğrencilere mukayese yapabilecekleri, sonuç çıkarabilecekleri, düşündürücü ve araştırmaya yöneltici sorular sormalı ve bu yönde ödevler hazırlamalarını istemeliyiz.
3- Kaynak kullanımı, konuların daha iyi kavranmasında son derece önemlidir. Bu nedenle, atlas, duvar haritaları, pusula, fotoğraf ve grafiklerden mümkün olduğunca yararlanılmalıdır.
4- Coğrafya aynı zamanda bir gözlem bilimidir. Bu nedenle imkanlar ölçüsünde geziler yapılmalı ve öğrencilerden gezi raporları istenmelidir.
Amacı öğrenciye en üst düzeyde coğrafya öğretimi sağlama olan bu sistemle, ortaokuldan itibaren yetiştirilen bir öğrenci lisede iyi bir coğrafya eğitimi almış olarak karşımıza çıkacaktır.
Lise artık onun tamamen şekilleneceği, ek***liklerini tamamlayacağı bir ortam olacaktır. Çünkü karşısında hedef olarak belirlediği üniversite vardır.
Sosyal alanda bir üniversite düşünen öğrenciler için bizim dersimiz bilgi gerektirdiğinden son derece önemlidir.
Lise düzeyinde bir öğrenci artık olaylar arasında bağlantı kuran,sonuç çıkaran ve ezberden uzaklaşmış olmalıdır.
Bundan sonra yapılacak iş, bu öğrencilere test tekniğinin kazandırılmasıdır. Test tekniği öğrenciye neyi ne kadar öğrendiğini ve ne kadar sürede çözümleyebileceğini gösteren önemli bir yöntemdir. Görüntülenme: 4936 kez